diabet

بر اساس جدیدترین پژوهشی که در دانشگاه Dundeeدراسکاتلند اجرا شده است امید به زندگی برای اشخاص مبتلا به دیابت نوع 1 نسبت به پیش بهبود یافته است.

 مطالعه ی امید به زندگی

 در این تحقیق از بیش از 24 هزار فرد مبتلا به دیابت درفاصله ی سالهای 2008 تا 2010 ثبت نام گردید سن تمام  افراد شرکت  کننده  20 سال یا بیشتر بود.

 پرفسور Colhounو پرفسور Livingstoneدراین تحقیق دریافتند که 47 درصد از مردان و 55 درصد از زنان مبتلا به دیابت نوع 1 تا سن 70 سالگی عمر می کنند. در حالیکه در جمعیت عمومی غیردیابتی 76 درصد از مردان  و 83 درصد از زنان تا سن 70 سالگی زندگی می کنند. تحقیقات قبلی یک شکاف 15 و 27 سال را برای امید به  زندگی  بین مردان و زنان  دیابتی  وغیر دیابتی نشان می داد.

درتحقیق اخیر مردان مبتلا به دیابت  نوع 1نسبت به مردان غیر دیابتی 11 سال و زنان مبتلا به دیابت نوع 1 نسبت به زنان غیر دیابتی  13 سال کمتر زندگی می کنند.

 بیماری قلبی بزرگترین علت کاهش امید به  زندگی درافراد مبتلا به دیابت است اما بیماری  کلیوی یکی از عوامل اصلی است و تصور می شود که کتواسیدوز با بیشترین  تعداد مرگ و میر درافراد  زیر 50 سال ارتباط دارد.

معاون سازمان ملی دیابت  دراسکاتلند  می گوید: این مطالعه ی بزرگ اطلاعات  ما را درباره ی تأثیر دیابت نوع 1 برطول عمر افزایش داد.

 او می افزاید: افزایش امید به زندگی  به دلیل پیشرفتهای انجام شده در مراقبتهای دیابت در طی 20 تا 30 سال گذشته است که از جمله  می توان به ابداع  گلوکومترهای خانگی، تشخیص سریعتر دیابت و مدیریت  عوارض این  بیماری اشاره کرد.

محققان معتقدند  نتایج این تحقیق را نمی توان برای سایر ملل  و کشورها بسط داد زیرا در حال حاضر تحقیقاتی مشابه در کشورهای بزرگی مانند آمریکا  یا کشورهای آسیایی  انجام نشده است. دانشمندان منتظر انجام این گونه  تحقیقات درسایر کشورها هستند.

منبع : diabetestma.org