stress-woman-ad

شغل پرستاری بسیار شغل پردغدغه و خسته کننده ایست به گونه ای که فشارروانی روی خانم های پرستار بسیار بالاست و آنان را دچار افسردگی شغلی و روحی می کند.

تحقیقات اخیر نشان داده فشارهای کاری و به دنبال آن استرس‌های ناشی از شیفت‌های کاری طولانی موجب شده تا پرستاران در این کشور ساعات بیشتری را مرخصی بگیرند.

آمار مرخصی‌ها و ترک کار برای پرستاران انگلیسی طی سه سال اخیر در انگلستان، اسکاتلند و ولز به شدت افزایش یافته است. با توجه به پیچیدگی و سختی کار پرستاری و به دنبال آن افزایش ساعات کاری این حرفه در انگلیس، بیش از 400 هزار پرستار بیشتر از روال عادی درخواست مرخصی‌های شغلی کرده‌اند.

به گزارش ایسنا به نقل از گاردین، در سال 2014 میلادی در انگلیس حدود 1500 پرستار در 31 مرکز سلامت و با توجه به استرس‌های شغلی زیاد، ‌درخواست مرخصی طولانی کردند که این میزان 27 درصد بیشتر از آمارهای سال 2012 با آمار 1179 نفر است.

برخی دیگر از پرستاران نیز به دنبال این شرایط دچار افسردگی و پرخاشگری شده‌اند. این شرایط شامل پزشکان نیز می‌شود.

آمارهای دولتی انگلیس نشان داده علت 30 درصد از مرخصی‌ها در مراکز سلامت این کشور استرس‌های شغلی بوده است که این موضوع هزینه‌ی سالانه بیش از 400 میلیون پوندی را به دنبال از دست رفتن بهره وری و جایگزینی‌ نیروها برای این مراکز دارد.

به دنبال این مشکل، سازمان سلامت این کشور راهنمای جدیدی را به منظور کاهش استرس‌های شغلی کاربران و مدیریت آن در نظر گرفته است. در یک تحقیق که در سال 2012 و 2013 انجام شده، ‌حدود 38 درصد از پرسنل این مراکز اعلام کرده‌اند که دچار استرس شدیدی هستند.