index.jpg5797979

مادرانی که در حضور فرزندشان سیگار و قلیان می کشند و از عواقب خطرناک این کارشان بی خبرند بدانند که فرزندشان را در معرض انواع و اقسام بیمار یهای مزمن ریوی قرار می دهند.

 با افزايش مصرف قليان در زنان، دود آن به ريه هاي نوزادان هم رسيده است.  نوزاداني که هنوز به دنيا نيامده، قرباني پک هاي نفسگير مادران شان مي  شوند.
بر خلاف تصور عمومي که قليان را اعتياد آور نمي دانند و  معتقدند هيچ عارضه اي ندارد، مصرف قليان 60 تا 100برابر سيگار عوارض جدي در  پي دارد. کشيدن قليان در زنان باردار احتمال زايمان زودرس را زياد مي کند.  ترکيبات دود قليان و سيگار با افزايش پارگي زودرس پرده هاي آمنيون (مايع  درون کيسه جنين)خطر جفت سر راهي، پارگي جفت و سقط جنين را افزايش داده و با  ايجاد اختلال در تبادل گازي جفت، احتمال حاملگي هاي خارج از رحم را زياد  مي کند. قليان احتمال باروري را در زنان قلياني کم مي کند و از سوي ديگر  باعث مي شود نوزادان آنها هنگام تولد وزن کمتري داشته باشند.
مصرف  قليان در دوران شيردهي نيز عوارض جدي دارد. بلعيدن اين دود سمي نه تنها  توليد شير مادر را کم مي کند بلکه خواب کودک را مختل کرده و مرگ ناگهاني  شيرخوار را افزايش مي دهد. احتمال بروز آسم، عفونت تنفسي، عفونت گوش مياني،  حساسيت پوستي و دل درد اغلب در نوزاداني که مادران شان قليان مي کشند،  مشاهده مي شود. عفونت تنفسي برونشيت ناشي از استنشاق دود قليان نيز در سنين  بالاتر در کودکان شايع است. کودکاني که مادران شان سيگار يا قليان مصرف مي  کنند، معمولاً قد کوتاهي دارند و توانايي خواندن، هجي کردن کلمات و توجه و  تمرکز در آنها ضعيف است. بيش فعالي و چاقي نيز در کودکاني که مادران  سيگاري يا قلياني دارند، گزارش شده است. همچنين در برخي حيوانات آزمايشگاهي  مشاهده شده قرار گرفتن در معرض دود سيگار و قليان احتمال ابتلابه سرطان و  بيماري هاي قلبي و عروقي را افزايش مي دهد. نتايج تحقيقات نشان مي دهد  افرادي که در کودکي شان در معرض دودسيگار بودند احتمال اعتياد به سيگار در  آنها شيوع زيادي دارد اين عارضه ها در مورد قليان به مراتب شديدتر است.
مکانيسم  عمل دود قليان و سيگار بويژه در نوزادان و کودکان درست مثل اين مي ماند که  دود را داخل ريه هاي شان فرو مي کنند به همين خاطر است که مي گوييم،  نوزادان و کودکان قرباني استنشاق ناخواسته قليان و سيگار مي شوند. معضلي که  علاوه بر عوارض ريوي به افزايش مبتلايان به سرطان ريه دامن مي زند.