smoking causes deafness_7279242_mid

با دود کردن سیگار به مرور زمان به سیستم شنوایی تان اسیب های جدی و برگشت ناپذیری وارد می کنید.

یافته های جدید دانشمندان نشان می دهد دود سیگار دی ان آی پدر آسیب می‎رساند و این ژن‎های معیوب ممکن است با انتقال به کودکان خطر ابتلاء آنها به سرطان را افزایش دهند. بررسی های دانشمندان دانشگاه بردفورد نشان داده، دود کردن سیگار توسط پدر می تواند به ابتلاء کودکان به عفونت گوش کمک کند.

بررسی ها نشان می دهند دور سیگار مستقیما به گوش ها نفوذ می کند و به مرور باعث کاهش شنوایی در افراد سیگاری می شود.
گفتنی است؛ مسدود شدن گوش و افزایش جرم گوش به دنبال سیگار کشیدن به وجود می آید از این رو افراد سیگاری باید با مراجعه به متخصص گوش و حلق و بینی به وضعیت گوش های خود رسیدگی کنند