محققان آمريكايي اعلام كرده‌اند مادراني كه از داروي جديد استفاده كرده‌اند فرزندان رواني به دنيا مي‌آورند.

به گزارش دکتر سلام به نقل از پايگاه خبري رويترز؛ محققان دانشگاه بوستون اعلام كرده‌اند فرزندان به دنيا آمده از مادران صرعي كه از داروي جديد استفاده كرده‌اند در تست هوش نمرات پاييني كسب كرده‌اند.
بر اساس اين گزارش؛ اين تست هوش از كودكان در سن 2 سالگي گرفته شده و محققان به اين دليل نتيجه تست‌ها را قطعي ندانسته‌اند.
اين گزارش حاكيست؛ محققان قصد دارند تست‌هاي هوش را تا سن 6 سالگي كودكان ادامه دهند.
يادآور مي‌شود؛ تا به حال 24 ميليون زن آمريكايي از اين داروي جديد استفاده كرده‌اند.