Handsome narcissistic young man looking in a mirror

اگر فردی خودشیفته اید یا فکر می کنید دارید به این نوع اختلال دچار می شوید نگذارید این مشکل در شما ریشه بدواند و روح و روان شما را تسخیر کند چون پیامدهای مضری خواهد داشت.

حسن رستمیان با بیان اینکه اختلالات شخصیت خودشیفته به اختلالات شخصیت نمایشی نزدیک است، اظهار کرد: در اختلالات شخصیت نمایشی فرد شخصیتی نمایشی و توجه‌طلبانه دارد و این امر را می‌توان از ظاهر، نوع پوشش و آرایش غیرعادی او متوجه شد که از این موارد برای جلب توجه دیگران استفاده می‌کند.

وی تصریح کرد: اینگونه افراد هیجانات شدید داشته و با آب و تاب راجع به موضوعات مختلف صحبت می‌کنند.

رستمیان اظهار کرد: علائم اختلالات خودشیفته تا حدی شبیه اختلالات شخصیت نمایشی است، با این تفاوت که در این نوع اختلال فرد خودشیفته ذهن خود را با خیال‌پردازی‌های بزرگ مربوط به موفقیت‌های بزرگ مشغول می‌کند.

کارشناس بهداشت روان مرکز بهداشت استان کرمانشاه تصریح کرد: رفتارهای نمایشی نیز در افراد خودشیفته وجود داشته و این افراد بیش از حد معمول خود محور بوده، به سوء استفاده از دیگران عادت داشته و مدام انتظار دارند مورد توجه دیگران قرار گرفته، بیش از حد به انتقاد حساس‌ بوده و انتظار دارند مدام از آنها تمجید شود.

وی تصریح کرد: این افراد به دنبال افراد از طبقات بالای جامعه رفته و به دلیل حساسیت بالا زود عصبانی می‌شوند و هوش متوسط به پایینی دارند که نمی‌گذارد در تحصیلات خود بالا بروند.

وی با اشاره به دخیل بودن ژنتیک در ایجاد اختلال خودشیفتگی، اظهار کرد: اجتماع، فرهنگ محیط و نوع تربیت نیز زمینه ساز بروز این اختلال هستند.

رستمیان با اشاره به موثر بودن روان درمانی در درمان این نوع اختلال، اظهار کرد: از آنجا که این اختلال همراه با بروز اختلالاتی مانند افسردگی و اضطراب نیز خواهد بود، در برخی موارد داروهای ضد اضطراب و افسردگی برای درمان این نوع اختلال تجویز می‌شود.