Amoozande (1)

 

در این بخش 34 پوستر با کیفیت مناسب تهیه شده است که به صورت عکس نوشته های زیبا در آمده است. بر روی تصاویر، جملات قصار، الهام بخش و آموزنده نوشته شده است که می تواند در موفقیت در زندگی بسیار کمک کند. اینگونه تصاویر در شبکه های اجتماعی بسیار پرطرفدار است بطوری که اگر در شبکه های اجتماعی مختلف عضو باشید روزانه با این جملات زیبا روبرو خواهید شد. ما نیز سعی کردیم بخشی از این جملات قشنگ و دلنشین را گردآوری و به شکل پوستر منتشر کنیم.

جملات زیبا، می توانند مسیر زندگی ما را تغییر بدهند. بعضی جمله های کوتاه ما را به شدت به فکر فرو می برند…

 

 Amoozande (2)

Amoozande (3)

Amoozande (4)

Amoozande (5)

Amoozande (6)

Amoozande (7)

Amoozande (8)

Amoozande (9)

Amoozande (10)

Amoozande (11)

Amoozande (12)

Amoozande (13)

Amoozande (15)

Amoozande (16)

Amoozande (17)

Amoozande (18)

Amoozande (19)

Amoozande (20)

Amoozande (21)

Amoozande (23)

Amoozande (24)

Amoozande (25)

Amoozande (26)

Amoozande (27)

Amoozande (28)

Amoozande (29)

Amoozande (30)

Amoozande (31)

Amoozande (32)

Amoozande (33)

Amoozande (34)

Amoozande (35)

Amoozande (14)