موضوعات

میزان استراحت و کارهای متفرقه در کل عمر انسان

images.jpg743
آیا تا بحال به این موضوع فکر کرده اید روزانه چه میزان از وقتتان را صرف دستشویی رفتن،استراحت کردن،خوابیدن و کارهای بیهوده و واهی می گذرانید؟


x
مشاوران