سمعک نامرئی

سمعک نامرئی

طیف وسیعی از افراد هستند که علی رغم داشتن کم شنوایی و مشکل در ارتباط مناسب گفتاری، از گذاشتن و استفاده از …