index.jpg57757
 متاسفانه شیوع چاقی و افزایش وزن مفرط روز به روز در بین اطفال و نوجوانان رو به افزایش است که با وجود هشدارهای متخصصین تغذیه باز هم خانواده ها به این امرتوجه نمی کنند!

ابوالفضل وفایی نژاد متخصص غدد متابولیسم  گفت: متاسفانه در حال حاضر شاهد هستیم که چاقی و اضافه وزن در بین کودکان بسیار شایع شده به طوریکه براساس برخی از بررسی‌هایی که در مدارس صورت گرفت است، حدود یک چهارم دانش آموزان دچار مشکل چاقی هستند.
وی افزود: البته آمار اضافه وزن در بین کودکان بالاتر از میزان چاقی است و این مشکلات روز به روز بیشتر نمایان می‌شود.
وفایی نژاد تاکید کرد: در واقع به دلیل تغییر شیوه‌های زندگی به ویژه روش‌های تغذیه‌ای و عدم تحرک بدنی، کودکان و جوانان به استقبال چاقی و اضافه وزن می‌روند.
وی با اشاره به نوع زندگی مردم به ویژه کودکان و جوانان، افزود: اغلب کودکان و جوانان در طی روز در یک مکان می‌نشینند و تحرک بدنی ندارند و همچنین انواع و اقسام غذاهای پرچرب، مواد شیرین و تنقلات را مصرف می‌کنند.