images.jpg7467467
وقتی شیر کادر به اندازه کافی و در حد موردنیاز برای کودک نباشد بهترین راه کمک گرفتن از شیر خشک برای جبران کمبود شیر مادر در کنار آن است!

با اینکه توصیه های خدمات درمانی ایالات متحده شیردادن از طریق پستان مادر را فقط برای شش ماه اول بعد از تولد توصیه می کند، یک تحقیق تازه نشان داده که در آمخیتن شیر شیشه و پستان می تواند مادران را قادر به شیردادن برای مدت زمانی بیشتری به بچه ها بکند.
 این تحقیقات کشف کرده اند که وقتی به نوزادان کم وزن بعد از تولد هم شیر خشک و هم شیر مادر داده شده، 79 درصد از مادران آنها کماکان تا سه ماهگی به بچه های خود شیر می دادند. اما از بین بچه هایی که فقط از شیر مادر در ابتدای تولد استفاده کرده اند، فقط 42 درصد در سه ماهگی هنوز از شیر مادرانشان استفاده می کردند.
این تحقیقات نشان داده که اگر مادرها قادر به افزایش شیردادن های روزانه خود با شیر خشک باشند، مدت زمان بیشتری می توانند به شیردادن به بچه های خود ادامه دهند. محققان مطالعات خود را بر اساس یافته های تحقیقاتی که در مورد چهل کودک کم وزن دو روزه تا چهارساله صورت گرفته، پایه ریزی کردند. به نوزادان به صورت رندوم شیرخشک اولیه محدود، (early limited formula (ELF و هم شیر مادر یا فقط شیر مادر داده شد. بعد ازگذشت هفت روز همه کودکان در هر دو گروه هنوز از شیر مادر تغذیه می کردند ولی فقط به یک کودک در ده کودکی که در گروه شیرخشکی ها بودند در بیست وچهارساعت قبلی ELF داده شده و با نیمی از گروه مقایسه شد. محققان کشف کردند که سه ماه بعد، احتمال اینکه بچه هایی که از شیر خشک تغذیه کرده بودند همچنان در کنار شیر مادر از شیشه شیر استفاده کنند دو برابر بود.
دکتر ولری فلاهرمان از دانشگاه کالیفرنیا، گفت اگر چه استفاده از شیر خشک می تواند منجربه قطع شدن تغذیه از شیر مادر شود ولی مخلوط کردن آن با مقدار کمی از مکملها می تواند راهی مناسبی باشد. به جای دادن یک شیشه شیرخشک کامل به کودک که بازگشت دوباره او به پستان مادر را دشوار می کند، استفاده از مکملهایی نظیر ELF می توانند نگرانی هایی را که گروهی از مادران در مورد تولید کافی شیر در ماههای ابتدایی زایمان احساس می کنند، برطرف کند. البته منتقدان این تحقیق دکتر فلاهرمان را تحریک آمیز خوانده و گفته اند که تحقیقات بیشتری در این رابطه نیاز است.
منبع:نی نی سایت