decision-making

اگر دوست دارید در تصمیم گیری هایتان بهترین گزینه را انتخاب کنید و به موفقیت دست یابید می خواهیم راه و روش و شیوه مناسب برای تصمیم گیری و انواع تصمیم گیری را برایتان شرح دهیم.

تصمیم یعنی انتخاب بین دو یا چند راه، مثلا یک جوان بین ازدواج و کارکردن یک مورد را انتخاب کند و تصمیم بگیرد.
زمانی که تصمیم خوب و به موقع می‌گیریم احساس خوبی پیدا می‌کنیم و در صورتی که وقتی نمی‌توانیم تصمیم بگیریم خودمان و دیگران را در بلا تکلیفی قرار می‌دهیم، همگی ما تجاربی از تصمیم گیری‌های غلط در زندگیمان داریم که نتایج ناخوشایندی داشته است.
روش‌های مختلف تصمیم گیری:
۱- تصمیم گیری منطقی: موقعی است که فرد می‌تواند به طور بی‌طرفانه ومنطقی تمام اطلاعات مهم و مرتبط با موضوع را ارزیابی کند، سپس با تحلیل مناسب،تصمیم گیری درست را انجام می‌دهد.
۲- تصمیم گیری اضطراری: فرد تحت تاثیر تعارض و استرس در تصمیم گیری، به حدی مضطرب و برانگیخته می‌شود که کار آمدی تصمیم گیری وی کاهش می‌یابد و نهایتا برای رهایی از فشار روانی بدون ارزیابی کافی یکی از راه‌ها را انتخاب می‌کند.
۳- تصمیم گیری احساسی: در این حالت فرد بر اساس احساس تصمیم گیری می‌کند و نه براساس تفکر، یعنی آنچه را که دوست دارد تصمیم می‌گیرد نه آنچه عقل می‌گوید.
۴- تصمیم گیری مطیعانه: تصمیم گیرنده وضعیت منفعل دارد و انتخاب توسط دیگران به فرد تحمیل می‌گردد، برای مثال پدر و مادر برای فرد تصمیم می‌ گیرند.
۵- تصمیم گیری ناگهانی (هیجانی): در این حالت، تصمیم گیری فرد به سرعت و براساس اتفاقات صورت می‌گیرد، برای مثال زمانی که فرد خشمگین است، بدون تامل و تفکر ممکن است زود از کوره در رود و یک رفتار منفی انجام دهد.
۶- تصمیم گیری اجتنابی: در این حالت فرد امیدوار است که همه چیز خود به خود درست می‌شود بنابر این برای تصمیم گیری، تعلل و امروز و فردا می‌کند.
راهکار‌های تصمیم گیری منطقی:
۱- با افراد آگاه، متخصص و با تجربه مشورت کنید.
۲- شهامت تصمیم گیری را در خود و دیگران تقویت کنید.
۳- در تصمیم گیری‌های خود به تمام جوانب موضوع توجه کنید.
۴- هیجانات خود را کنترل کنید و در هنگام خشم تصمیم گیری نکنید.
۵- با والدین در مورد تصمیم‌های مخاطره آمیز دوره نوجوانی گفتگو کنید.
۶- خود آگاهی خویش (ارزش‌ها، باور‌ها، هیجانات و تمایلات) را افزایش دهید.
۷- قبل از اجرای تصمیم خود، پیامدهای مثبت و منفی آن را بررسی کنید و مسئولیت تصمیم خود را بپذیرید.
۸- اهداف کوتاه مدت و بلند مدت زندگی خود را در کلیه مراحل زندگی مشخص کنید تا راحت‌تر و مناسب‌تر تصمیم بگیرید.
۹- به عوامل موثر در تصمیم گیری شامل اطلاعات موجود، محدودیت زمانی، تاثیر و فشار دیگران و هنجارهای جامعه دقت کنید.
۱۰- بدانید که در یک موقعیت، گزینه‌های مختلفی جهت انتخاب وجود دارد و بهتر است همه انتخاب‌ها را ارزیابی کنید و بهترین انتخاب را انجام دهید.

منبع:فردانیوز