images.jpg85368563
اگر همسری عصبی و پرخاشجو و بی طاقت دارید سعی کنید از ایجاد تنش و رفتارهای تنش زا با وی بپرهیزید و با تعامل و خوش رفتاری افسار زندگی تان را در دست بگیرید.

علی نقی فقیهی، روانشناس گفت: به طور معمول همسران باید به روی یکدیگر از نظر تربیتی تاثیر بگذارند و زمینه رشد و ارتقای یکدیگر را فراهم سازند تبلور این مسئله را می‌توان در روابط عاطفی آن‌ها مشاهده کرد.
وی افزود: هنگامی که همسران روابط عاطفی خوبی با یکدیگر داشته باشند، آرامش در خانواده به دنبال آن ایجاد می‌گردد.
این روانشناس با اشاره به نحوه برخورد با آن از نحوه تعامل همسران با این مسئله نیست و افراد پس از هر تنش به گونه‌ای با همسر خود رفتار نمایند که خود و دیگری با آسیب روبرو نشود.
فقیهی ادامه داد: افراد در تنش‌های اجتماعی به گونه‌ای سالم خود را از این مهلکه نجات دهند و بر دیگری آسیب نرسانند این مسئله به شناخت همسران از یکدیگر اعتقادها و باورهای آنان بستگی دارد البته دراین مسئله شناخت عواطف همسران نیز تاثیر می‌گذارد.
باشگاه خبرنگاران