تحقيقات نشان مي‌دهد كه مصرف روزانه داروهاي ضد عفونت مي‌تواند از بزرگ شدن پروستات خوش خيم، پيشگيري كند.
به گزارش دکتر سلام به نقل از پايگاه علمي “الرياض”، اين تحقيقات بر روي 2447 نفر صورت گرفت كه در رده‌هاي سني 40 تا 79 سال قرار داشتند.
بنا به اين گزارش، حدود يك سوم اين افراد داروهاي ضد عفونت را مصرف كردند و حدود 20 درصد از آنها نيازي به درمان، جهت بزرگ شدن پروستات خود ندارند.
يادآور مي شود كه مصرف داروهاي عفونت زا كه نبايد بيش از 85 ميلي گرم باشد، مي‌تواند ميليون‌ها نفر را از بزرگ شدن پروستات خوش خيم برهاند.