happiness__14056.1405455731.1280.1280
جامعه ای که مردم آن خنده رو و شوخ طبع باشند قاعدتا برخورد خوبی نیز با یکدیگر دارند وروابط اجتماعی بسیار باکیفیت و مطلوب تری نسبت به دیگران خواهند داشت.

حسین ابراهیمی مقدم روانشناس  با بیان اینکه شوخ طبی و دل گشادی در فرهنگ ایرانی به گونه‌های مختلف توصیه شده است اظهارکرد: خنده و شادی درمیان مردم موجب افزایش اعتماد به نفس و دانستن روحیه‌ای شادی می‌شود. به گونه‌ای که درمیان مردم شنیده می‌شود که دل هر کس بر تن او پادشاه است یا تا توانی دلی به دست آور دل شکستن هنر نمی‌باشد.
ابراهیمی مقدم افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که داشتن روحیه‌ای شاد و شوخ‌طبعی درافراد منجر به داشتن وضعیت بهتر از نظر روانشناسی، پزشکی و جامعه‌شناسی می‌شود.
وی تصریح کرد: افرادی که شوخ طبع هستند از وضعیت جسمانی بهتری برخوردارند به عنوان مثال خنده به عنوان یک آرام بخش و ضد درد عمل می‌‌کند کسانی که در شبانه‌روز چند دقیقه از ته دل می‌خندند دیگر نیازی به داروهای آرام‌بخش و یادمان ندارند.
این روانشناس در ادامه گفت: ازطرفی دیگر خنده میزان هموگلوبین در خون را افزایش می‌دهد و این همان ماده‌ای است که نقل و انتقالات اکسیژن را در خون برعهده دارد.
ابراهیمی مقدم اضافه کرد: طبیعی است که اگر اکسیژن کافی در خون وجود نداشته باشد و به مغز برسد، کارکردهای مغز هم بهتر خواهد بود. بهتر کار کردن با کمتر مرتکب خطا یا اشتباه شدن همراه است این خود افزایشی اعتماد به نفس را در پی دارد.
وی افزود: ازطرفی خنده منجر به آن می‌شود که بعضی از مواد تجمع پیدا کرده در بدن مخصوصا در کبد آزاد می‌شود و این موجب تنظیم آنزیم‌های کبد می‌شود.
ابراهیمی مقدم عنوان کرد: در نهایت زمانی که افراد دارای روحیه شوخ‌طبعانه‌ای هستند چهره‌ای بشاش و گشاده‌رویی دارند که این می‌تواند در تمامی جنبه های روابط اجتماعی تاثیرات مثبتی بگذارد.
وی در پایان گفت: شاید به همین خاطر است فروشندگانی که خلق و خوی بازگشاده‌رویی را دارند کار و درآمد بهتری پیدا می‌کند بنابراین شوخ طبعی می‌تواند منجر به بهتر شدن وضعیت اقتصادی اجتماعی و به طبع آن کاهش فشارهای روانی و افزایش سلامت روح و روان می‌شود.
باشگاه خبرنگاران