aggressive-man

 یکی از عوامل پرخاشگری در افراد می تواند گرسنگی باشد ؛ثابت شده است گرسنگی موجب تحریک سلولهای عصبی و ایجاد رفتار خشونت آمیز میشود.

مطالعات جدید نشان می‌دهد احتمال پرخاشگری در مردان و زنانی که به دلیل گرسنگی قندخونشان پایین می‌آید،‌ بیشتر است.

در این مطالعه پزشکان به بررسی این موضوع پرداختند که آیا پایین بودن سطح قندخون که عامل تعیین‌کننده گرسنگی به حساب می‌آید، موجب بروز واکنش‌های احساسی و پایین آمدن آستانه تحمل فرد می‌شود؟
پزشکان در این بررسی از 107 زوج درخواست کردند برای مدت 21 روز قندخون خود را یک بار هنگام صبح و یک بار در عصر ثبت کنند. همچنین در پایان هر شب از این زوج‌ها درخواست شد تا به طور خصوصی سوزن‌هایی را به بدن عروسک وارد کنند. تعدادسوزن‌های وارد شده به بدن این عروسک‌ها نشان‌دهنده میزان عصبانیت آنان از همسرانشان در طول روز بود.
به گفته پزشکان حتی پس از در نظر گرفتن متغیرهای تاثیرگذار بیرونی از قبیل رضایت دو طرف از رابطه‌شان مشخص شد روزهایی که سطح گلوکز خون هر یک از زوجین پایین بوده، تعداد بیشتری سوزن وارد بدن عروسک می‌کردند.
همچنین در آزمایش دوم پزشکان از این زوج ها درخواست کردند در حالی که در اتاق‌های جداگانه هستند با یکدیگر به عنوان رقیب بازی کامپیوتری انجام دهند. زوج‌ها این حق انتخاب را داشتند که پس از پیروزی صدای انفجاری با ولوم قابل تعیینی را برای حریفشان بفرستند. سپس شدت صدای انفجار انتخاب شده پس از هر بار پیروزی به ثبت رسید.
پزشکان مشاهده کردند افرادی که قندخون پایینی داشتند و اغلب تعداد سوزن بیشتری وارد بدن عروسک می‌کردند تمایل داشتند صدای انفجاری با بالاترین میزان ولوم را انتخاب کنند که نمونه‌ای از رفتار خشونت‌زا است.
متخصصان در این مطالعه نتیجه گرفتند که فاکتور تعیین کننده در خشونت‌های خانگی می‌تواند گرسنگی باشد چراکه انرژی مورد نیاز مغز برای خودداری از رفتارهای خشونت‌زا تامین نیست.
اگرچه مغز تنها دو درصد از وزن بدن را تشکیل می‌دهد اما حدود 20 درصد از کالری بدن را می‌سوزاند و به انرژی بیشتری نیاز دارد.

نیچر ورلدنیوز