physical-therapist

یکی از شیوه های مفید از بین بردن استرس  و افسردگی بویژه  در بیماری‌های عروق کرونر،  ورزش درمانی است.

 رها شدن بیمار قلبی پس از مدتی بستری بودن یا جراحی شدن به معنای رها کردن او با ناتوانی، قرارگرفتن در یک چرخه معیوب اضطراب و نگرانی و پرهیز از فعالیت است. چنین شرایطی در نهایت به کاهش توانایی و کیفیت زندگی بیمار قلبی منتهی می‌شود.

 تمرین درمانی، اعتماد به نفس بیمار قلبی را پس از یک دوره طولانی بستری بالا می‌برد و وی را از توانایی‌هایش آگاه کند؛ هرچند این تمرینات باید با دستور متخصص بیماری‌های قلب و عروق یا جراح قلب و عروق و تحت نظر یک فیزیوتراپیست انجام شود. ورزش درمانی به بیمار می‌گوید در چه زمانی و چه مقدار باید به سیستم قلبی ـ عروقی فشار بیاورد و چه زمانی باید فشار را محدود کند.

منبع : sara.jamejamonline.ir