مصرف روزانه و بيش از حد مسكن استامينوفن خطر ابتلا به آسم و بيماري هاي مزمن ريوي را افزايش داده و باعث آسيب رساندن به فعاليت هاي ريه مي شود.
دكتر صفايي متخصص بيماري هاي ريه در گفتگو با باشگاه خبرنگاران افزود: دوز بالاي استامينوفن ميزان يك آنتي اكسيدان مهم موسوم به گلوتاتيون را در بافت شش ها كاهش مي دهد كه اين امر به آسيب ريه و بروز بيماري هاي تنفسي و آسم مي شود.

وي ادامه داد: استامينوفن يكي از داروهايي است كه بدون نسخه پزشك و به مقدار زياد استفاده مي شد كه استفاده بي رويه از اين مسكن به فعاليت كليه ها آسيب مي رساند.