تحقيقات نشان مي‌دهد واكسن جديد مننژيت مي‌تواند به ريشه‌كن كردن اپيدمي‌هاي مصيبت بار اين بيماري در مناطق حساس كمك كند.

به گزارش دکتر سلام به نقل از پايگاه خبري بي بي سي واكسن جديد مننژيت با مشاركت سازمان جهاني بهداشت،PATH و پژوهشگاه سرم هند تهيه شده است.
بنابراين گزارش، دانشمندان معتقدند واكسيناسيون همگاني به وسيله اين واكسن بايد در افراد بين يك تا 29 سال انجام شود، آنها مدعي‌اند ايمن سازي اين گروه مي‌تواند به پيشگيري از بروز آن در افراد ديگر كمك كند.
اين گزارش مي‌افزايد: اخيرا اين واكسن جديد بر روي 600 كودك در مالي و گامبيا آزمايش شد، آنتي‌بادي‌هاي توليد شده به وسيله واكسن جديد نزديك به 20 برابر بيشتر از واكسن قبلي و داراي عوارض جانبي ناچيزي است.