رييس انجمن حمايت از بيماران كليوي با بيان اين كه داروي مشابه ايراني «سانديمون» از يك سال پيش در كشور ساخته شده است، گفت: بيماران كليوي براي تهيه داروي خارجي با مشكل مواجه هستند و فشار هزينه دارو بر آنها بيشتر شده است.
مصطفي هاشمي در گفت‌ وگو با ایسنا، اظهار كرد: داروي ايراني كه مشابه داروي خارجي «سانديمون» و با همان نام ساخته شده، هنوز بر روي بيماران آزمايش نشده و از اين رو در كيفيت بخشي آن ترديد وجود دارد.

وي گفت: ‌از حدود شش ماه پيش، بيماران مجبور به پرداخت 16 تا 35 هزار تومان به عنوان مابه‌التفاوت داروي خارجي نسبت به داروي ايراني هستند، اين در حالي است كه تا پيش از آن، داروي خارجي نيز به طور رايگان در اختيار بيماران قرار مي‌گرفت.

رييس انجمن حمايت از بيماران كليوي ابراز عقيده كرد: از آنجا كه داروي مشابه تحت ليسانس شركت خارجي آن نيست و چگونگي ساخت و فرمول اين دارو نيز مشخص نشده است، پزشكان از تجويز داروي ايراني به بيماران خودداري مي‌كنند.

وي خاطرنشان كرد: از حدود يك سال پيش داروي ايراني سانديمون ساخته شد اما متاسفانه هنوز مورد تاييد انجمن نفرولوژي، مركز مديريت پيوند و بيماريهاي وزارت بهداشت و درمان و بسياري از پزشكان متخصص در اين امر نرسيده است.

هاشمي افزود: با اين حال، از حدود 5 ماه پيش شركت‌هاي بيمه گر اقدام به اخذ 35 هزار تومان هزينه ما به التفاوت نوع خارجي سانديمون نسبت به داروي توليد داخل كرده‌اند كه اين امر بيماران را در تهيه داروي خارجي با مشكل مواجه كرده است.

وي با اشاره به اينكه «سانديمون» براي بعد از عمل پيوند كليه و بيماران دچار نارسايي كليه جهت جلوگيري از ايجاد مشكلات بيشتر تجويز مي‌شود، مدعي شد: داروي ساخت داخل بدون گذراندن آزمايش‌هاي باليني به توليد انبوه رسيده كه اين موضوع باعث ايجاد ترديدهايي در اثر بخشي آن مي‌شود.

رييس انجمن حمايت از بيماران كليوي با انتقاد از وضعيت موجود در نظارت بر دارو در كشور، اظهار كرد: در اين زمينه بايد چارچوب خاصي تعريف شود و دارو پس از ساخت، مورد تاييد مراجعي كه در ارتباط با مصرف كنندگان هستند قرار گيرد.