Thyroid-MEDIA-720اگر شما احساس خستگی میکنید و علت آنرا نمیدانید ممکن است یک مشکل هورمونی پنهان داشته باشید. تیروئید غده کوچکی است در گردن است که هورمون بدنتان را  تعادل میکند و  مسئول کنترل سوخت و ساز بدن است. تیروئید کمی تنبل می تو اند شمارا بی حال کند. این چک لیست را بررسی کنید و ببینید آیا تیروئید شما دچار مشکل شده است یا خیر؟
1-افزایش وزن
از انجاکه تیروئید منابولیسم بدن را کنترل می کند افزایش وزن یکی از شایعترین کارکرد کاهش تیروئید است اگر شما بیشتر از 10 کیلو در سه ماه افزایش پیدا کردید  باید تیروئید شما بررسی شود
2-فعالیتهای مغزی
احساسات غیر منتظره مانند فراموشکاری و گیجی و داشتن مشکل تمرکز از نشانه های تیروئید است  اگر این موارد بیشتر از سه ماه طول بکشد باید به پزشک مراجعه کنید
3-خستگی
احساس خستگی مداوم نشانه دیگری از یک مشکل هورمونی است
4- یبوست
علامت ناراحت کننده ای است و حرکات روده  است  .شما  اگر کمتر از یکبار در روز اجابت مزاج نداشته باشید  شما دچار یبوست هستید و  یبوست یکی دیگر از نشانه ها ی کم کاری هورمون تیروئید است
5- احساس سرما
سرما از مشکلات تیروئیدی است . یک هفته دمای بدن را با درجه زیر بغلی اندازه گیری کنید .  البته قبل از رفتن به رختخواب این کاررا انجام دهید  اگر دمای بدن  زیر 98 درجه فارنهایت باشید  تیروئید خودرا بررسی کنید.

 منبع- اختصاصی http://www.hidoctor.ir