راه اندازي انجمن دانشجويان داروسازي با توجه به افزايش دانشجويان اين رشته براي پيشرفت اين علم ضروري است.

دكتر واقفي دبير انجمن علمي داروسازان كشور در گفتگو با باشگاه خبرنگاران افزود: تعداد دانشكده‌ها و دانشجويان داروسازي در كشور به حدي رسيده كه انتظار داشته باشيم انجمن دانشجويان داروسازي ايران سازمان دهي و راه اندازي شود.
وي گفت: اين مسئله به دانشجويان اجازه مي‌دهد تا در فرايند تصميم سازي تاثير بگذارند و مسائلي را مطرح كنند كه بر آينده‌ي حرفه‌اي و به طور خاص بر تصميم‌هاي مرتبط با آموزش و ارزيابي داروسازي موثر هستند.
وي تصريح كرد: با راه اندازي انجمن دانشجويان و حضور آنها فرصت ارزشمندي در اختيار انجمن مي‌گذارد تا درباره‌ي آخرين تحولات جامعه و حرفه‌ي داروسازي آگاه شود.
واقفي خاطر نشان كرد: هر دانشكده‌ي داروسازي يك نمايندگي انجمن دانشجويان داروسازي دارد كه به عنوان سر پل ارتباطي با انجمن داروسازان عمل مي‌كند.
وي ادامه داد: اين نمايندگي‌ها دانشجويان را نسبت به برنامه‌ها و اقدام‌هاي آتي آگاه مي‌كند و اين برنامه كشور به چند منقطه تقسيم مي‌شود و هر منطقه يك هماهنگ كننده دارد كه برنامه‌ها را سازمان داده و با نمايندگي‌ها، دانشگاه‌ها ارتباط بر قرار مي‌كند.
دبير انجمن داروسازان كشور گفت: هماهنگ كنندگان برنامه‌هاي انجمن داروسازان و انجمن‌هاي دانشجويي و اعضا در مناطق مختلف اعضا هيئت اجرايي هستند.
فعاليت‌ها و خدماتي كه انجمن دانشجويان داروسازي ارائه مي‌كند
دكتر مژدهي عضو شوراي عالي انجمن افزود: راه اندازي و تشكيل چنين انجمن‌هايي در دانشگاه‌ها و دانشكده‌هاي داروسازي انجمن داروسازان برنامه‌هايي را براي بهبود وضعيت بكار مي‌گيرد.
وي گفت: برنامه‌هاي انجمن شامل يك مجموعه كنفرانس‌هاي منطقه‌اي، كنفرانس سالانه، كنفرانس كارآموزان كه از پيش ثبت نام شده بوده و همچنين انجمن به جامعه در برگزاري روز دانشجو نيز كمك مي‌كند.
مژدهي تصريح كرد: انجمن دانشجويي داروسازان بريتانيا در طول تعطيلات سال نو، در يك دانشكده‌ي داروسازي ميزبان كنفرانس سالانه انجمن دانشجويان داروسازي شده و بيش از صد عضو از سراسر كشور به مدت يك هفته در مورد موضوعات مرتبط با حرفه داروسازي و رفاه دانشجويان با هم به بحث مي‌نشينند كه در سال 2007 انجمن شصت و پنجمين كنفرانس خود را برگزار مي‌كند.
وي خاطر نشان كرد: انتشار نشريات براي گروه‌هاي دانشجويي، راه اندازي سايت، اجراي برنامه جابجايي دانشجويان و اهداي جوايز به دانشجويان برتر با هدف ارايه فرصت‌هايي به داروسازان آينده براي دستيابي به نگاهي بهتر به حرفه‌ي انتخابي آنها است.