Senior woman jogging on track. Some motion blur.

چگونه می توان روند پیری را کاهش داد و از پیشرفت آن جلوگیری کرد؟افراد میانسال و سالمند می توانند با ورزش کردن و پیاده روی مدام این روند را کند کنند.

پژوهش‌های جدید بیانگر این است که افراد مسنی که در طول هفته ورزش می‌کنند و می‌دوند به‌اندازه یک جوان 20 ساله هنگام راه رفتن انرژی دارند و روند پیری افراد مسن با دویدن مداوم و منظم کند شده و کیفیت زندگی آنان افزایش یافته است.

به گفته محققان این باور وجود داشت که با بالا رفتن سن افراد توانایی و ظرفیت هوازی آن‌ها کاهش می‌یابد اما تحقیقات اخیر ثابت کرد سوخت‌وساز در بدن دوندگان قدیمی حفظ می‌شود.

نتایج پژوهشی که بر روی 30 زن و مرد که به‌طور منظم پیاده‌روی می‌کردند و یا می‌دویدند بیانگر این است که اشخاص مسنی که با دویدن ورزش کردند در پیاده‌روی عملکرد بهتری نسبت به اشخاص مسنی که با راه رفتن ورزش کردند داشته‌اند.

پیاده‌روی و ورزش کردن اثرات مثبتی در سلامت همچون دفع بیماری‌های قلبی، دیابت، افزایش وزن و افسردگی را در پی دارد.

مدیکال دیلی،