medicine11

وقتی ما دارو های روزمره را بررسی کنیم ، سئوالات از منظر برتری مطرح می شود . در غرب ، مسیحیت ، الکل را تقدیس می کند در حالی که در شرق ، اسلام ، آن را تقبیح می کند .  در هر فرهنگی معجونهایی برای تفریح ، جشنها و تحریک وجود دارد . طریقه ای که ما مقید به فرهنگمان هستیم . به نظر ما ، کار سایر فرهنگها غیر طبیعی ، خطر آور یا به طور زشتی نادرست است . اما با وجود این اختلاف عقیده ها ، افرادی هم وجود دارند که به هیج وجه دارو را مصرف نمی کنند .
بسیار مهم است که توجه یا رسیدگی به سئوالهای سلامتی ، برای شناخت پیامدهایی باشد که ممکن است این مواد روی ما داشته باشند ، مضاف بر اینکه آنها ممکن است در جامعه ما ، طبیعی ، « قابل پذیرش » و یا « قانونی » هم به نظر برسند اما کم یا زیاد عموماً وضعیتی دارندکه با سلامتی افراد در همه جوامع ارتباط پیدا می کند

ابتدا اجازه دهید روشن کنیم منظور ما از دارو چیست و تعریف کاملی از آن را بدست دهیم . دارو به هر ماده ای اطلاق می شودکه باعث خروج بدن یا تغییر آن از حالت طبیعی شود. بیشتر دارو های رایجی که با آنها آشنایی داریم عبارتند از : نیکوتین ، تئوبرمین ، قهوه ، چای ، کوکا و نوشیدنیهای کولا دارند  و تمام موادی که ما به عنوان دارو های طبی از آنها استفاده می کنیم چه تجویز شده چه بدون نسخه تهیه شده باشند.
رسانه ها مشکلات زیادی را در زمینه دارو های غیر قانونی یا دارو های خانمان سوز مانند هروئین یا کوکائین ، کراک ، ماری جوانا ، و غیره دارند ، اگر چه دارو های مضر مذکور احتمالاً عمومیت و آسیب رسانی بیشتری نسبت به دارو های تجویزی دارند ، اما تعدادزیادی از همین مواد از جانب هر دو یعنی : هم بیماران و هم معتادان استفاده می شود .
این دارو ها از یک سلسله مراتب یا هرم خطر دریافتی بر خوردارند . زمانی هروئین در رأس این هرم قرار داشته است اما حالا کراک و مشتقات کوکائین که قابل کشیدن است و گفته می شود که به طور شدیدی اعتیاد آور است تهدیدکننده است .  در گروه اینها دارو های خانمانسوز دیگری  نیز وجود دارد که اینها از دارو هایی هستندکه بیشتر به طور عمومی تجویز غیر ضروری دارند مانند : باربی چوریت ها ، امفتامین ها ، و ترانکولیزر . از میان آنها نیکوتین ، کم خطر ترین داروی روزمره است . بعد از آن الکل ، یا کافئین و یا سایر محرکهای اُبیکوتوس و آرام بخش های دیگر ، این هرم را می سازند. ما می خواهیم تاکید کنیم که این سلسله مراتب  فقط با کمی مسامحه با آسیبهای واقعی ارتباط پیدا می کند که از جانب دارو وارد می شود ، مسائلی مانند مذهب ، سیاست ، جرائم ، عادات و رسوم ، خیلی موثر هستند .