670px-Practice-Yoga-Daily-Step-6

 

همانطوریکه میدانید ورزش یوگا بسیار مفید است ولی برای این ورزش بایستی درمکان خوبی انجام شود منظور از مکان خوب چیست؟ یعنی جای بسته نباشد  ؛و مکان آزاد باشد مثل بیرون از منزل ؛یعنی هوا جریان داشته باشد. دراینجا جاهایی را برای شما پیشنهاد میکنید که بهترین  مکانها برای انجام این ورزش است
1 – کنار باغچه ، روی چمن و یا زیر درخت از بهترین مکان ها برای یوگا هستند. اگر در آپارتمان زندگی میکنید در کنار یک گلدان گل این تمرینات را انجام دهید زیرا با طبیعت بودن به یوگا انرژی بیشتری میدهد .

2 – ساحل دریا یکی از بهترین جاها برای یوگا میباشد نسیم دریا صدای امواج و پرنده ها اثر ورزش شما را صد چندان میکند .

3 – انجام یوگا در تراس یا بالکن و شبهای پر ستاره زیر نور مهتاب روی پشت بام به شما حالی استثنایی میدهد .

4 – زیر دوش حمام آب گرم را کمی باز کنید تا بخار شود و حرکاتی را که باعث لیز خوردنتان نشود با احتیاط انجام دهید. در اروپا و آمریکا کلاس های سطح بالای یوگا در بخار و حرارت بالا انجام میشود .

5 – پشت میز کارتان میتوانید نفس کشیدن های عمیق یوگا را تمرین کنید .

6 – صبح ها در آشپزخانه همانطور که مشغول آماده کردن صبحانه هستید حرکات بالا کشیدن شکم را تمرین کنید با انجام این حرکات هم از افتادگی شکم تان جلوگیری میکنید و هم این کار یکی از راه های درمان یبوست است .

منبع- بانوان