Immune-Body-Disease-Bacteria

با روزه گرفتن سیستم ایمنی بدن ری استارت می شود و توان خود را برای مقابله با بیماری ها چندبرابر می کند.

محققان دانشگاه سوترن آمریکا میگویند:احیای سیستم ایمنی موجب محافظت بهتر از بدن در برابر عفونت و بیماری میشود. به گفته ی این محققان، در حقیقت هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد مصرف سه وعده غذا در روز برای تامین انرژی بدن مفید است.

آنها می افزایند: حذف وعده های غذایی و روزه گرفتن، برای سلامتی، بهتر از رعایت کردن سفت و سخت مصرف سه وعده غذا در روز است.

این محققان در یک مطالعه متوجه شدند که روزه گرفتن برای دو تا چهار روز در هر 6 ماه، بدن را مجبور میسازد که چربیها و قندهای ذخیره شده را سوزانده و سلولهای قدیمی را تجزیه کند. همچنین مطالعه ی دیگری که در سال گذشته انجام شد نشان داد که رعایت یک زمان هشت ساعته،ِ میان وعده های غذایی، به کاهش وزن کمک میکند.