arthritis1

این شرایط تماماً از صدمات عضلانی رباطها و دیگر بافتهایی که مفصل را حرکت می دهند و اطراف آن را احاطه کرده اند و آن را حمایت می کنند، به وجود می آید.

تورم معمولا از استفاده مفرط از مفصل، مثل مفصل مچ دست ناشی می شود. تورم التهاب لایه ای است که رباطها و تاندونها را در بر می گیرد. درد و ضعف زمانی که یک مفصل بخصوص بیش از اندازه

مورد استفاده قرار می گیرد، آشکار می شود. مثلاً در مچ دست بعد از کار روزانه استاد اجرکار یا در تمرینات شدید شروع فصل تنیس، زانوی خدمتکار خانه، آرنج تنیس باز، شانه رفتگر، آرنج معدنچی و مچهای بافنده ژاکت تماماً مشکلی از انواع تورم است. در رفتگی و کشیدگی با نیازهای فوری و شدید روی مفصل که می تواند متورم و کشیده شده یا لیگامنتها را پاره کند به وجود می آید. آرامش درد با کمپرس آب سرد (کیسه یخ خیلی خوب است) و کاهش تورم با نگهداشتن روی سطح آسیب دیده ایده آل است.

بازگشت به وضعیت طبیعی از تمامی این وضعیتها، مستلزم استراحت است. بنابراین سعی کنید تا آنجا که ممکن است از مفصل استفاده نکنید تا این که ناراحتی از بین برود. دردهای زانو مثل دردهای زانوی اسکی بازها می تواند بعد از دو ماه بهبود پیدا کند. یک بانداژ پلاستیکی نرم می تواند مفصل را حمایت کند، اقدام دیگری لازم نیست.