header-hormone-therapy
متاسفانه با رشد بی رویه نازایی در میان جوانان نیاز آن ها به درمان با هورمون با به اصطلاح هورمون تراپی بیشتر دیده می شود.

دکتر عبدالرسول اکبریان استاد دانشگاه  با بیان اینکه در پانلی به بررسی هورمون درمانی‌،  استفاده از داروهایی که برای خانمها از نظر هومونی مجاز است و نیز جلوگیری از بیماریهایی که منجر به نازایی می‌شود می پردازیم گفت‌: در این پانل خانم‌های نیازمند هورمون درمانی ، مصرف داروهای موردنیاز  و… مورد بررسی قرار خواهد گرفت‌.
وی با اشاره به اینکه هورمون درمانی بیشتر برای خانم‌ها در دوران یائسگی و خانم‌های در معرض پوکی استخوان و نیز رفع گر گرفتگی و مشکلات روحی عصبی کاربرد دارد، افزود‌: هورمون درمانی باید تحت نظر پزشکی و با احتیاط استفاده شود.
وی با بیان اینکه اگر هورمون درمانی به موقع استفاده شود می تواند زندگی با کیفیت تری برای افراد در پی داشته باشد، ادامه داد : هورمون درمانی در جوان‌ترها که دچار بیماریهای ویروسی شده و یا حتی به صورت ژنتیکی قادر به تولید هورمون نباشند کابرد خوبی دارد و از نظر طول زندگی و نیز جلوگیری از پوکی استخوان خیلی کمک کننده است.
وی در پایان با تاکید به اینکه هورمون درمانی در بارور شدن نیز موثر است خاطر نشان کرد‌: حدود 30 درصد از جوانان نابارور احتیاج به هورمون درمانی دارند.