signs-you-are-drinking-too-much-water

آب برای بدن ضروری است، اما بیش از حد آن می تواند به بدن آسیب برساند .  نوشیدن بیش از حد آب در یک روز می تواند مشکلاتی را در بدن بوجود آورد . مصرف بیش از حد آب ، مسمومیت آب نامیده می شود.  آب بیش  از حد چقدر  حد است؟ آیا  بدنتان نیاز به نوشیدن آب زیاد دارد؟ در لیست زیر برخی از نشانه هایی که نشان میدهد شما خیلی زیاد آب مینوشید
1. یک بطری در همه جا دارید

اگریک بطری  در طول روز  در همه جا دارید ، در واقع ممکن است تا پایان  روز زیاد آب بنوشید. جرعه جرعه آب در طول روز خوب است. اما ،  یک بطری ، آب زیادی است . 10-15 لیوان آب  برای یک روزخوب است .
2. از دست دادن اشتها

اگر  احساس گرسنگی نمیکنید ،  آن  به دلیل مصرف آب است. مصرف بیش از حد آب می تواند باعث احساس پری معده شود . این نتایج در از دست دادن اشتها موثر است . همچنین احساس بی حالی به انسان دست میدهد. ضعف در بدن است نیز نشانه ای از هیدراسیون بیش از حد در بدن است .
3.  گرفتگی عضلانی

مصرف بیش از حد آب می تواند از سفتی عضله و گرفتگی در بدن جلوگیری کند.  اگردچار سفتی عضلات، هستید  مصرف آب خود را بررسی کنید . اگر  بیش از 15 لیوان آب درروز  مینوشید،  آن  می تواند ضعف عضلانی در بدن بوجود آورد

4- نفس نفس زدن

نوشیدن آب بیشتر باعث تنفس سریع  می شود. شما ممکن است دچارتهوع و استفراغ شوید . بیش از حد از هر چیزی برای سلامتی بد است ،  . مصرف بیش از حد آب نیز باعث ضعف ناگهانی در بدن است .
5. سردرد

هیدراتاسیون نیز می تواند باعث سردردهای مکرر شود. مصرف بیش از حد آب می تواند تاری دید و یا دید کم شود . همچنین می تواند باعث سردرگمی شود  .  اگر شما  بیش از حد آب در روز بنوشید ، بدن واکنش نشان میدهد
6. توهم

بیش از حد مصرف آب می تواند وضعیت توهم  را بوجود آورد .

منبع- اختصاصی http://www.hidoctor.ir