رئیس انجمن بیهوشی و مراقبت های ویژه ایران ضمن هشدار نسبت به عوارض داروی بیهوشی “هالوتان”، نسبت به استفاده از این دارو در اتاق های عمل انتقاد کرد.
دکتر محمد مهدی قیامت در گفتگو با مهر، تصریح کرد: استفاده از داروی بیهوشی “هالوتان”، در اغلب کشورهای دنیا منسوخ و حذف شده است، زیرا عوارض آن می تواند سلامت بیمار را تهدید کند و به خطر بیندازد.

وی با اشاره به اینکه داروی بیهوشی از حساسیت خاصی برخوردار است، گفت: این قبیل داروها را نمی توان از بازار آزاد و سیاه تهیه کرد و دولت، تنها ناظر و کنترل کننده داروهای بیهوشی است.

قیامت با اشاره به موافقت معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت با جایگزینی داروی جدید “سوفلوران”، افزود: متاسفانه بعد از گذشت 6 ماه از ابلاغ نامه وزارت بهداشت به وزارت رفاه، هنوز این دارو در لیست بیمه قرار نگرفته و همین امر باعث شده که “هالوتان” همچنان در اتاق های عمل مصرف شود.

به گفته رئیس انجمن بیهوشی و مراقبت های ویژه ایران، 95 درصد مصرف داروی بیهوشی در کشور، “هالوتان” است.

قیامت به عوارض کبدی ناشی از مصرف هالوتان اشاره کرد و افزود: استفاده از این دارو در جراحی های قلب، خطراتی به همراه دارد که می تواند منجر به مرگ بیمار شود اما واقعیت این است که نمی توان از انجام عمل سر باز زد، چون داروی بیهوشی دیگری وجود ندارد.

رئیس انجمن بیهوشی و مراقبت های ویژه ایران تصریح کرد: متخصص بیهوشی باید امکان انتخاب داشته باشد اما در وضعیت فعلی، تنها انتخاب به دلیل گران بودن داروهای بیهوشی، فقط هالوتان است.

وی، مسئولان وزارت رفاه را مورد انتقاد قرار داد و گفت: این وزارتخانه نسبت به سلامت مردم دغدغه ای ندارد، چون بعد از گذشت چند ماه از موافقت مسئولان وزارت بهداشت برای حذف هالوتان و قرار گرفتن داروهای جدید بیهوشی در لیست بیمه، وزارت رفاه اقدام اجرایی جدی صورت نداده است.