دبیر انجمن داروسازان ایران، بیشترین فروش دارو به لحاظ تعداد را مربوط به داروهای مسکن دانست.
دکتر سعید واقفی در گفتگو با مهر تصریح کرد: به لحاظ ریالی، آنتی بیوتیک ها در مرتبه نخست فروش دارو در کشور قرار دارند.

وی، بالا بودن قیمت آنتی بیوتیک ها را، علت این امر دانست و افزود: گردش مالی دارو در کشور حدود 1200 میلیارد تومان است که 10 تا 15 درصد این رقم مربوط به آنتی بیوتیک ها است.

دبیر انجمن داروسازان ایران با اشاره به داروهایی که ریشه مخدر دارند، گفت: کدئین، ترامادول و ترکیبات مرفین، داروهایی هستند که از ماده مخدر تهیه می شود، اما فروش داروهای دارای ترکیبات مرفین، در داروخانه ها ممنوع است.

واقفی همچنین از ممنوعیت فروش بدون نسخه کدئین و ترامادول در داروخانه ها خبر داد و افزود: فروش داروهای بیهوشی نیز در داروخانه ها مجاز نیست.