images

روحیات و خلقیات زوجین پس از طلاق گرفتن دچار چه تغییراتی خواهد شد و کسانی که مطلقه هستند چه روگاری را سپری می کنند؟

دکتر نصرالله عرفانی اظهار کرد: برخی زوجینی که زندگی مشترک دارند گاهی با مشکلاتی روبرو می‌شوند که متاسفانه به جدایی می‌انجامد.

وی افزود: زوجین بعد از طلاق رسمی همچنان خاطرات گذشته خود را از زندگی مشترک گذشته به صورت ناخودآگاه مرور می‌کنند که این موضوع موجب نگاه داشتن خاطرات همسر گذشته‌شان می‌شود بنابراین توصیه می‌شود زوجین ابتدا اقدام به بازسازی روحیه خود کرده و به مدت یک‌سال ازدوج مجدد نداشته باشند.

عرفانی تصریح کرد: برخی افراد برای انتقام‌گیری و لج‌کردن با همسر ‌گذشته خود سریع بعد از جدایی اقدام به ازدواج مجدد می‌کنند در حالی‌که این موضوع به خود فرد آسیب روانی می‌رساند.

وی با بیان اینکه برخی افراد بعد از طلاق رسمی انگیزه خود را برای تشکیل زندگی مجدد از دست می‌دهند، گفت: این افراد نیاز به گذر زمان دارند تا بتوانند خاطرات گذشته خود را در جعبه‌ای درون ذهنشان گذاشته و در جعبه را ببندند و بهتر است خانواده‌ها و والدین این افراد به آن‌ها فرصت دهند و اصرار بر ازدواج مجدد بدون فاصله زمانی از ازدواج گذشته را کنار بگذارند.

این دکترای روانشناسی یادآور شد: تعلق خاطر به زندگی گذشته در بین جمعیت زن و مرد بستگی به روحیات فردی افراد داشته و مقایسه این نوع تفکر از نظر جنسیتی صحیح نیست.

وی تاکید کرد: در مجموع تنهایی بیشتر برای مردان آزاردهنده بوده اما گاهی برخی خانم‌ها نیز در حد مردان از تنهایی بیشتر رنج می‌برند که این موضوع به روحیه فرد بازمی‌گردد.

(ایسنا)