afzayesh-IQ

محققان نشان داده اند که بازی کردن می تواند به طور قابل ملاحظه ای، آیکیوی انسان را افزایش دهد. مهارت هایی که فرد در این بازی ها کسب می کند، مهارت هایی چون حل مسئله، مهارت هایی ویژه مربوط به آیکیو هستند. این چگونه را به منظور یافتن سرگرمی تازه و همچنین افزایش آیکیو بخوانید.

1-جدول سودوکو
هدف از این بازی، حل جدولی 9 در 9 از اعداد است، به گونه ای که هر ستون، هر ردیف و هر مربع 3 در 3 داخل این جدول، شامل همه اعداد 1 تا 9 باشند و البته هیچ کدام تکراری نباشند. زمانی که فرد شروع به بازی می کند، تعدادی از خانه ها پر هستند و هر جدول، همیشه جواب منحصر به فردی دارد. محققان نشان داده اند که سودوکو با تقویت هوش فضایی و عملکرد حافظه، آیکیو را افزایش می دهد.

2-جدول کلمات
مانند سودوکو، این بازی نیز هوش فضایی و به تبع آن، آیکیو را افزایش می دهد. بعلاوه، از آنجایی که این بازی دایره لغات وسیعی را می طلبد، با تقویت دایره لغات، آیکیوی شما نیز افزایش می یابد.

3-بازی های کامپیوتری
شاید باور نکنید، اما همین بازی های ویدئویی کامپیوتری هم باعث تقویت آیکیو خواهند شد. محققان دانشگاه روچستر، در مقاله ای در مجله نیچر، بیان داشتند که بازی های کامپیوتری، ارتباط موثری با افزایش آیکیو، با استفاده از تقویت مهارت توجه بصری دارد.

منبع-phow