spray

یک محصول جدید اسپری Granulox برای از بین بردن زخم دیابت است.مطالعات موردی نشان داد که این اسپری به   افزایش  غلظت اکسیژن در سطح  زخم مزمن کمک میکند به طور قابل توجهی می تواند به کاهش درد و بهبود زخم  زخم های کم اکسیژن منجر شود.برای  مبتلا یان به زخم مزمن  از جمله دیابت، اسکلروز سیستمیک، اسپینا بیفیدا و آرتریت روماتوئید بسیار عالی است

در یک مطالعه ی جامع که اولین مطالعه در نوع خود در انگلستان بود، محققان نتایج امیدوار کننده ای را از درمان زخم پای دیابتی درطی 12 هفته با استفاده از Granulox®بدست آوردند. دراین تحقیق که بیست بیمار در آن شرکت داشتند، پس از 4 هفته درمان ، مساحت زخم در همه ی بیماران کاهش یافت، پوسته ی خارجی تشکیل شده بر روی زخم از بین رفته  و بیماران در گزارش خود به کاهش میزان ماده ی مترشحه از زخم (اگزودا) اشاره کردند. نتایج این تحقیق در مجله ی بریتانیایی Nursingمنتشر گردید.

در یک چهارم از بیماران، کاهش 100 درصدی مساحت زخم مشاهده شد. متوسط کاهش اندازه ی زخم برابر با 62.3درصد بود، حتی مساحت زخم هایی که به مدت 12 ماه یا بیشتر درمان نشده، باقی مانده بودند درطی 4 هفته، بطور متوسط 24 درصد کاهش یافت.

استفاده از این دارو در بیمارانی که دارای زخم بستر با پوسته ی خارجی بودند، موجب بهبود 10 تا 100 درصدی زخم بدون نیاز به دبریدمان گردید و پوسته ی خارجی زخم نیز از بین رفت.

علاوه براین، کاهش چشمگیری در میزان ترشحات زخم(اگزودا) درتمام بیماران مشاهده شد:29 درصد بهبود در زخم هایی با ترشح خفیف(2 نفر از 7 بیمار)، 86 درصد کاهش در زخمهایی با ترشحات متوسط (6 نفر از7بیمار) و قطع کامل ترشحات در بیمارانی با زخمهایی با ترشحات شدید (همه ی 6 بیمار).

 این نتایج  نشان دهنده ی اثرات متحول کننده ی داروی Granulox®در بیمارانی است که به زخمهای ترمیم  نیافته  و مزمن مبتلا بودند.

مزیت مهم این دارو عرضه ی آن بشکل اسپری است که استفاده از آنرا بسیار ساده  می کند و از فواید  کلیدی آن محسوب میشود. نویسنده ی این مقاله  و متخصص  حیات بافت،Sharon D. Batemanمی گوید: زخم پای دیابتی دارای تأثیرات شدیدی بر کیفیت زندگی بیماران است و آنها را درمعرض خطر قطع  اعضاء انتهایی قرارمی دهد. درمان و مدیریت زخم پا در بیماران دیابتی هزینه ی بسیار زیادی را بر سیستم های بهداشتی وارد می کند، گذشته از مزایای بالینی این درمان، 75 درصد از بیماران شرکت کننده در این تحقیق به تنهایی   قادر به استفاده از اسپری Granulox®هستند. این موضوع به بیماران  کمک می نماید تا به طورمستقل  یا با کمک تیم مراقبتهای بهداشتی خود به مدیریت این گونه زخم ها پرداخته و به کمک افراد نزدیک و بستگان خود نیاز نخواهند داشت.

آخرین اطلاعات بدست آمده از کارآزمایی های بالینی نشان می دهد Granulox®به بسته شدن سریع و کامل زخم های ترمیم نشده، کمک می کند. این درمان رویکرد مدیریت زخم پا را در بیماران مبتلا به دیابت متحول خواهد کرد، نتایج آخرین کارآزمایی بروی این دارو نشان داد Granulox®به عنوان بخشی از رژیم مراقبت استاندارد طلایی زخم می تواند به بهبود زخم پای دیابتی و سایر زخم های غیر قابل ترمیم کمک کند.

درباره ی Granulox®

این دارو در سال 2012 در اروپا و در سال 2014 در انگلیس، ولز و اسکاتلند عرضه  شد. داروی Granuloxابتکاری جدید است این دارو یک اسپری موضعی از هموگلوبین است که برای زخمهای مزمن نظیر زخم وریدی پا، زخم های شریانی، زخم های باز مخلوط، زخم پای دیابتی، درمان ثانویه ی زخم های جراحی و زخمهای فشاری قابل استفاده می باشد.

هموگلوبین فعال به رساندن اکسیژن به زخم های مزمن از طریق انتشار اکسیژن به داخل زخم کمک کرده و سرعت  ترمیم  را افزایش می دهد. این تأثیر حتی در درمان زخمهای قدیمی بهبود نیافته، با این اسپری، مشاهده شد. تأمین اکسیژن و رسیدن آن به عمق زخم سبب افزایش سرعت ترمیم  تا 75 درصد در مقایسه با روش استاندارد مراقبت می شود. استفاده  از اسپری Granuloxتنها پس از 2 هفته درمان، موجب کاهش درد و در طی 6 ماه موجب بسته شدن اکثر زخم های باز به میزان بیش از 93 درصد در برابر روش استاندارد مراقبت زخم به تنهایی می شود.

منبع : diabetestma.org