L169_CIFR40d10a789a00456fd3560494f2f3ff8a

 بهتر است ببینید فرندتان در چه زمینه هایی علاقه به ورزش دارد و  با چه نوع ورزشی انگیزه و علاقه وی بیشتر می شود.

اگر کودکی از نظر ساختار آناتومیکی مشکل دارد نباید بدون مشورت با متخصص برای او ورزشی انتخاب کرد. کودکی که پا پرانتزی است نباید ورزش دومیدانی را انتخاب کند یا کودکانی که افزایش یا کاهش قوس کف پا دارند، نباید ورزش‌هایی که نیاز به استفاده زیاد از پا دارد را انجام دهند.

دکتر شاهین صالحی متخصص طب ورزش و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سایت سلام دکتر نوشت:مبحث استعداد یابی کودک در ورزش بسیار گسترده است. یکی از مباحث مهم پیکر سنجی کودک است که در آن دور بازو و آرنج و زانو و … را اندازه گیری می‌کنند.

مبحث استعداد یابی کودک در ورزش بسیار گسترده است. یکی از مباحث مهم پیکر سنجی کودک است که در آن دور بازو و آرنج و زانو و … را اندازه گیری می‌کنند. حتی متخصصان برای آنکه بدانند کودک مستعد انجام چه نوع ورزشی است از او تست روانشناسی هم بعمل می‌آورند.

قد و وزن و تیپ بدنی وضعیت سایکولوژی و توانایی فرد و تست‌های فیزیولوژیک ارزیابی می‌شود. اگر ساختاره بدن کودک عضلانی و قوی باشد نمی‌توان او را برای دوهای استقامتی انتخاب کرد.

فرد قد بلند و لاغر برای وزنه‌برداری مناسب نیست و بهتر است ورزش‌هایی مانند والیبال و بسکتبال را انتخاب کند. نکته مهمی که هیچ گاه نباید از نظر دور بماند سلامت جسمانی کودک است.

اگر کودکی از نظر ساختار آناتومیکی مشکل دارد نباید بدون مشورت با متخصص برای او ورزشی انتخاب کرد. کودکی که پا پرانتزی است نباید ورزش دومیدانی را انتخاب کند یا کودکانی که افزایش یا کاهش قوس کف پا دارند، نباید ورزش‌هایی که نیاز به استفاده زیاد از پا دارد را انجام دهند.