عضو شورای عالی داروخانه های ایران، از مصرف 500 میلیون عدد قرص کدئین در کشور طی سال گذشته خبر داد.
دکتر رهبر مژدهی آذر در گفتگو با مهر، به عوارض ناشی از مصرف قرص های مسکن و آرامبخش اشاره کرد و گفت: معلوم نیست این تعداد قرص، درست و منطقی مصرف شده باشد.

وی تصریح کرد: البته آنچه می توان به آن اذعان داشت، اینکه مصرف این قبیل داروها به واسطه تسکین درد صورت می گیرد.

عضو شورای عالی داروخانه های ایران، همچنین از مصرف یک و نیم میلیارد عدد قرص استامینوفن در کشور طی سال 85 خبر داد و گفت: در سال گذشته، 9 میلیون عدد کپسول آموکسی سیلین در ایران مصرف شده است.

مژدهی آذر، مصرف بدون نسخه این قبیل داروها از سوی مردم را، به دلیل عدم آگاهی از عوارض این قرص ها دانست و گفت: متاسفانه در این بخش، آن طور که باید و شاید نتوانسته ایم به وظیفه اطلاع رسانی خود عمل کنیم.