معاون غذا و داروی وزارت بهداشت از تولید داروهای جدید بیوتکنولوژی در کشور در سال 1386 خبر داد و گفت: فرآورده‌های پگیلیتد اینترفرون، بتااینترفرون مشابه ربیف و اینترفرون بتا نوع بتافرون از فرآورده‌های داروی بیولوژیکی مورد نیاز بیماران “ام اس” هستند که تا پایان سال جاری و پایان مراحل مطالعاتی وارد بازار دارویی می‌شوند.
دکتر رسول دیناروند در گفتگو با مهر در خصوص تولید داروهای جدید بیوتکنولوژی در ایران گفت : فرآورده دارویی “پگیلیتد اینترفرون” در مرحله نهایی مطالعات بالینی است و به زودی پس از پایان یافتن این مرحله و تأیید مطالعه آن وارد بازار می شود. “بتااینترفرون مشابه ربیف” نیز فرآورده دیگری است که تولید آزمایشی آن در آزمایشگاه آغاز شده است. پروانه ساخت یا DMF این فرآورده در وزارت بهداشت تأیید شده است و نمونه دارویی در حال آزمایش است.

وی اضافه کرد: “اینترفرون بتا” نوع بتافرون که پروانه ساخت آن در وزارت بهداشت تأیید شده است نیز یکی دیگر از فرآورده های دارویی بیولوژیکی در دست تهیه است که امیدواریم این داروها تا پایان سال مراحل مطالعات بالینی خود را طی کنند و وارد بازار شوند.

معاون غذا و داروی وزارت بهداشت گفت : مطالعات بالینی “اینترفرون گاما” تولید “اریتروپویتین” از سوی دو شرکت دیگر فعال در حوزه داروهای بیوتکنولوژی و پیگیری ساخت هورمون رشد از دیگر فعالیت های بخش دارویی کشور است.

وی با بیان اینکه هم اکنون کشور از نظر تولید داروهای بیوتکنولوژیک در وضعیت مناسبی به سر می برد، یادآور شد : واکسن هپاتیت B انستیتو پاستور در سال جاری مورد استفاده قرار خواهد گرفت.