افراد مبتلا به آسم اغلب باید داروهای استنشاقی را از طریق اسپری یا اینهالر به میزان معینی مصرف کنند.

استفاده درست از اسپری تضمین می‌کند که شما  مقدار مناسبی دارو که به تنفس شما کمک می‌کند، دریافت کنید.

در استفاده از اسپری به این نکات توجه کنید:

کلاهک دستگاه را بردارید و  مخزن را تکان دهید  و بعد آن را در وضعیت قائم نگه دارید.
سرتان را اندکی به عقب ببرید و  هوا از ریه‌هایتان خارج کنید.
سر وسیله را درون دهان قرار دهید یا اگر  از محفظه یا اسپیسر استفاده می‌کنید، اسپری را به اسپیسر متصل کنید و  سر اسپیسر را درون دهان قرار دهید.
در حالیکه به آرامی در طول سه تا پنج ثانیه هوا را به درون ریه‌‌هایتان وارد می‌کنید، روی پیستون بالای وسیله فشار آورید.
برای 10 ثانیه نفس‌تان را حبس کنید تا دارو فرصت پرکردن ریه‌ها را پیدا کند.
در صورتی که لازم است بیشتر از یک بار استنشاق را انجام دهید، همین کارها را تکرار کنید.