powernap-ordnerچرت کوتاه در میانه روز چه فوایدی برای ما دارد و چه سودی به ما می رساند؟

کسانی که روزی یک ساعت در بعدازظهرها می خوابند، نسبت به کسانی که نمی خوابند زمان بیشتری را بدون خستگی و عصبانیت می توانند بر روی کارهای سخت و دشوار تمرکز کنند.

خواب آلودگی اغلب باعث می شود فرد در یادآوری مطالب دچار اختلال شده و تمرکز لازم برای انجام کارها را نیز از دست می دهد. راه حل رهایی از این حالت کسل کننده و خستگی حتی در روزهای بسیار شلوغ می تواند یک چرت کوتاه در وسط روز باشد.

محققان در مطالعه ای جدید ۴۰ داوطلب بین سن های ۱۸ تا ۵۰ سال را که دارای میانگین ساعات خواب یکسانی بودند مورد بررسی قرار دادند و دریافتند کسانی که روزی یک ساعت در بعدازظهرها می خوابند، نسبت به کسانی که نمی خوابند زمان بیشتری را بدون خستگی و عصبانیت می توانند بر روی کارهای سخت و دشوار تمرکز کنند. تعبیر دیگر این پژوهش در زندگی عادی روزمره می تواند این باشد که علاوه بر کاهش میزان خستگی در روز، قدرت تصمیم گیری بهتر و کاهش استرس را به همراه داشته باشد.

چرت زدن میانه روز در دنیای مدرن امروز کمتر امکان پذیر است. مطالعات گذشته نشان می دهد که خوابیدن کوتاه در میانه روز می تواند انرژی، احساس مثبت، اشتیاق و لذت شما را افزایش دهد. اما آیا همه می توانند یک چرت کوتاه را بعد از ناهار در برنامه هایشان قرار دهند؟
چرت زدن معمولا به خوابی بین ۳۰ تا ۹۰ دقیقه گفته می شود و براساس آمار چیزی در حدود یک سوم جمعیت جهان به چرت زدن منظم در هر روز عادت دارند و اکثر چرت ها بین ساعات ۱ تا ۴ بعدازظهر اتفاق می افتد. یافته ها نشان می دهد که برای افزایش هوشیاری و حافظه، چرت زدن بسیار موثرتر از خوردن کافئین است. حتی خوابیدن ۷ تا ۱۰ دقیقه ای نیز می تواند انرژی شما را برای ۳ ساعت تامین کند.
محققین ژاپنی بهترین زمان چرت زدن را ساعت ۲ بعدازظهر و آن هم به مدت ۲۰ دقیقه عنوان می کنند که می تواند هوشیاری فرد را به شدت افزایش داده و برای مدت زیادی به فرد انرژی دهد.

محققان چرت زدن را برای بعضی از مشاغل مانند خلبان ها برای حفظ بیشتر هوشیاری و عملکردی بهتر در طول پروازهای طولانی پیشنهاد می کنند. خستگی در خلبان ها می تواند عکس العمل ها را ضعیف تر و قدرت بینایی را کاهش دهد.
همچنین مقالات دیگر بر اهمیت چرت زدن در وسط روز اشاره کردند و پیشنهاد می دهند برای رفع خستگی و خواب آلودگی بعد از وعده غذایی، چرت زدن به تعویق نیفتد.

مهر