متخصص ارتوپد کیست؟

متخصص ارتوپد کیست؟

از جمله بیماری‌ها و آسیب‌های سیستم حرکتی انسان، می‌توان به آرتروز، کمردرد، پارگی تاندون‌ها و رباط‌های بدن از جمله رباط صلیبی زانو …