خواص منحصربفرد سبزیجات

خواص منحصربفرد سبزیجات

اگرهرروز سبزیجات مصرف کنیم ،سلامتی خودرا تضمین کرده ایم. چون سبزیجات  پیشگیری از بیماریها است .بیماریهایی خطرناک مانند بیماریهای قلبی، دیابت،سرطان، چاقی. …