صرع يكي از قديمي ترين و شايع ترين اختلالات عصبي است كه از سنين كودكي آغاز مي شود و هم اكنون 65 درصد مصروعان را كودكان و نوجوانان تشكيل مي دهند و پيش بيني شده حدود 700 هزار مصروع در كشور وجود داشته باشد.

دكتر زماني دبير انجمن صرع ايران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران مشكلات مصروعان را داروهاي درماني آنها دانست كه به صورت دراز مدت حدود 2 سال و برخي مادام العمر بايد استفاده شود و هزينه هاي زيادي را بر بيماران تحميل مي كند و علاوه بر داروها، ويزيت مكرر، آزمايشهاي دوره اي، نوار مغزي براي  تشخيص هزينه براست.
وي افزود: مسئولان بهداشت و درمان و دارو بايد با اطلاعات آ‌ماري دقيق ميزان، مقدار و نوع داروي مورد نياز بيماران را پيش بيني كرده تا بيماران با كمبود ناگهاني دارو مواجه نشوند.
دبير انجمن صرع ايران روش هاي پيشگيري در بروز صرع را مشاوره قبل ازدواج، بهداشت و مراقبت دوران بارداري، شرايط مناسب زايمان، افزايش آگاهي و اطلاعات مردمي و كاهش تصادفات بيان كرد.
همچنين دكتر همت كيهاني دوست متخصص مغز و اعصاب گفت: بيشتر تشنجات از زمان كودكي شروع مي شود و علت صرع در سنين كودكي عوامل خارج مغزي مانند تب بالا، كمبود قند و كلسيم و امثال آن است و درصدي از تشنجات نيز ناشي از اشكالات مغزي است كه هنگام تولد ممكن است قسمتي از مغز كودك وجود نداشته باشد يا دچار اشكال باشد. همچنين عفونت داخل رحم، خونريزي و كم رسيدن اكسيژن به مغز باعث صدمه به مغز شده و به صورت تشنج از مغز ساطع مي شود.
وي افزود: پس از تائيد صرع توسط پزشكان درمان هاي دارويي صورت مي گيرد كه حداقل مدت مصرف داروها 2 سال است و برخي تا آخر عمر استفاده مي شود و هرگونه وقفه در استفاده از داروها مي تواند روند درمان را با مشكل روبرو سازد.