استفاده از داروهاي مخدر براي درمان دردها مي تواند منجر به برز عارضه آپنه يا همان اختلال قطع تنفس در خواب شود.

به گزارش دکتر سلام به نقل از خبرگزاري آلمان، محققان مركز تحقيقات كلينيكي لايف تري در سالك ليك سيتي آمريكا در بررسي پرونده 140 بيمار كه تحت درمان با داروهاي مخدر بودند و تحقيق بر روي وضعيت خواب و بروز آپنه در آنها دريافتند اكثر اين بيماران دچار اين اختلال مي شدند.
بنابراين گزارش، در كل دو نوع عارضه آپنه وجود دارد كه يكي در افرادي بروز مي كند كه به دليل اختلال در كنترل مغز هنگام خواب، تنفس آنها قطع مي شود و گروهي كه آپنه در آنها از طريق فاكتورهايي مانند چاقي يا خرخر كردن در خواب بروز مي كند.