Calories-in-an-apple-and-its-health-benefits-2

مصرف روزانه سیب چه تاثیراتی روی بدن ما می تواند بگذارد چرا متخصصین تغذیه بر مصرف آن تا این حد اصرار می ورزند خوردن سیب چه اثراتی روی بدن ما می تواند بگذارد می خواهیم در زمینه ارزش غذایی این میوه بیشتر بدانیم

خوردن روزانه یک سیب با پوست، می تواند از بیماری سرطان جلوگیری کند.  که صد گرم سیب تازه بهمراه پوست خود، حاوی ترکیب آنتی اکسیدانی است

آنتی اکسیدان، ترکیبی است که از رشد سلولهای سرطانی جلوگیری می کند. تحقیقات انجام شده توسط انکولوژیستها ثابت کرده است که مصرف پوست سیب از بروز اغلب سرطانها بویژه سرطان روده و کبد  جلوگیری می کند. همچنین خوردن سیب با پوست به بیماران سرطانی  توصیه می گردد، زیرا این میوه ، در درمان سرطان ها
اثرات مطلوبی دارد، مصرف سه عدد سیب در روز، البته با پوست . یک عدد (نیم ساعت) قبل از صبحانه، یک عدد قبل از نهار و یکی پس از شام مناسب است. شاید خوردن سیب بدون پوست لذیذ تر از سیب با پوست آن باشد، اما این نکته را نباید فراموش کرد که با پوست کندن سیب و دور انداختن آن، در واقع خاصیت اصلی آن دور انداخته می شود.
پوست سیب هر چه سرخ تر باشد حاولی آنتی اکسیدان بیشتری است