2071971622192361252158917019217325588249724

اطلاعاتی درباره دارو کتوتیفن و موارد استفاده از آن را در سایت دکتر سلام بخوانید .قبل از استفاده از هر داروئی بورشور داخل آن را حتما مطالعه کنید .

 

موارد و مقدار مصرف: 

پيشگيري از آسم و حساسيت
بزرگسالان: مقدار يک ميلي گرم دو بار در روز با غذا مصرف مي شود. مقدار مصرف در صورت نياز به دو ميلي گرم دو بار در روز افزايش مي يابد. مقدار درمان اوليه در بيماراني که به راحتي دچار تسکين مي‌شوند 1-0.5 ميلي گرم در شب است.
کودکان بزرگتر از دو سال: مقدار يک ميلي گرم دو بار در روز مصرف مي شود.

موارد منع مصرف و احتياط: 
عوارض جانبي
اعصاب مرکزي : خواب آلودگي، سرگيجه خفيف، تحريک.
ساير عوارض: افزايش وزن.

تداخل دارويي:

ملاحظات اختصاصي
داروهاي قبلي ضد آسم حداقل تا دو هفته بعد از شروع درمان با کتوتيفن ادامه يابند.
از آنجا که اين دارو باعث خواب آلودگي مي شود، به هنگام انجام کارهاي نيازمند هوشياري (مانند رانندگي) احتياط به عمل آيد.

مکانيسم اثر: 
موارد منع مصرف و احتياط
موارد احتياط: بارداري، شيردهي.