محققان اعلام كردند برای درمان وكنترل كلسترول خون در افراد دیابتی بهترست از هر دو داروی سیم واستاتین و فنو فیبرات به طور همزمان استفاده شود.
به گزارش دکتر سلام به نقل از رویترز،سیم واستاتین كه تحت نام تجاری ویتورین وزوكورعرضه می شود در صورت مصرف توام با فنوفیبرات كه تحت نام تجاری لوفیبراوتری كور عرضه می شود تاثیری بسیاری مناسب دركاهش كلسترول خون مبتلا یان به دیابت دارد.

بین هفتاد تا صددرصد مبتلا یان به دیابت كه كلسترول خوب (اچ دی ال) و كلسترول بد(ال دی ال ) و نیز تری گلیسرید بالا یی دارند درمان می شوند.

محققان با بررسی چهارصدونودوهشت مبتلا به بیماری مهلك دیابت كه كلسترول خونشان بالا بود به این نتایج دست یافتند.