25

بسیاری از افراد سوار شدن هواپیما و پرواز را یکی از ترسناک ترین اتفاقات زندگی خود می دانند. گاهی اوقات شنیدن و خواندن اخبار در مورد صانحه های هوایی باعث ایجاد ترس و نگرانی در فرد می شود. اما آیا برای این موضوع راه چاره ای هست؟

برای میلیون ها نفر از مردم دنیا، سوار هواپیما شدن و پرواز کردن با آن از ترسناک ترین کارهایی است که آنها می توانند تصورش را بکنند. براساس آخرین پژوهش های صورت گرفته ترس از پرواز ، رتبه سوم را درمیان ۱۰ ترس رایج در دنیا به خود اختصاص داده است و مردم همه روزه برای غلبه بر این ترس خود در حال کوشش و مبارزه هستند. طبق آمار و ارقام پرواز کردن ۲۹ برابر از سفر با خودرو امن تر است. هزاران هزار پرواز به طور روزانه ، به موقع و به سلامت صورت می گیرد، با این وجود میلیون ها نفر همچنان از پرواز وحشت دارند. این مسافران راه حل هایی نظیر استفاده از داروهای آرامبخش و مسکن ها را برای غلبه بر ترس شان بر می گزینند. این داروها باعث می شود مسافر در طول پرواز به خواب رفته و استرس ناشی از پرواز او هم به این شکل از بین برود. اما راه های بهتری هم برای غلبه بر این ترس وجود دارد؛ روانشناسان ۴ الگوی فکری را در افرادی که ترس از پرواز دارند، شناسایی و تکنیک هایی را برای مبارزه با آنها معرفی کرده اند.

 

قدرت انرژی منفی

 

زمانی که فرد نسبت به بد بودن موقعیتی که در آن قرار گرفته است، دچار نوعی وسواس فکری می شود و این افکار منفی بر او غلبه می کند، روانشناسان معتقدند که بهترین راه برای مبارزه با این الگوی فکری، این است که به یک نکته مثبت فکر کند. مانند منظره بیرون از پنجره هواپیما یا فیلمی که در مانیتور روبه روی تان در حال نمایش است؛ این نکته هر آنچه باشد افکار شما را به بیرون از موقعیتی که در آن قرار دارید هدایت و شما را آرام می کند.

 

خودت را سرزنش کن!

 

زمانی که فرد بر شکست هایش تمرکز کرده و به آنها اجازه می دهد ترسش را بیش از پیش تقویت کند در این حالت فرد می تواند خود را حتی به دلیل ترسی که از پرواز دارد ملامت کند اما بهترین راه برای غلبه بر سرزنش خود چیست؟ به یاد خود بیاورید که همین تصمیمی که شما مبنی بر مسافرت با هواپیما گرفته اید در حقیقت به نوعی موفقیت و دستیابی بزرگی برای تان به حساب می آید و این نقطه آغاز یک فرآیند آهسته و پیوسته برای غلبه کامل بر این ترس است.

 

 

 

تسلیم نشو

 

زمانی که فرد ناامیدانه احساس می کند هیچ تسلط و کنترلی بر شرایط و محیطی که در آن قرار گرفته ندارد ، ذهن وی از شدت ترس ، فلج شده و او به هیچ عنوان نمی تواند آرامش یابد. بهترین راه برای غلبه بر این نوع ترس این است که به یاد خود بیاورد بر موقعیتی که در آن قرار دارد تسلط دارد. شما بر نفس کشیدن خود و استفاده از تکنیک های آرامبخش ماهیچه ای، تسلط دارید و از این طریق می توانید بر استرس خود غلبه کنید.

 

منتظر فاجعه نباش

 

در این حالت، ترسی که در فرد وجود دارد، باعث می شود که او در رابطه با بد بودن موقعیتی که در آن قرار دارد یا قرار خواهد گرفت، خیالبافی کند. افرادی که ترس از پرواز دارند می گویند این نوع ترس، که تصور کردن فاجعه ای است که از دید آمار و ارقام احتمال وقوعش تقریبا وجود ندارد، رایج ترین الگوی فکری ترس برای آنها به شمار می آید. بهترین راه برای غلبه بر این نوع ترس این است که شخص ترس خود را بپذیرد و آن را به چالش بکشد. زمانی که بر چنین ترسی که در شما به وجود آمده غلبه کردید یا زمانی که در مقابل مشکلات تان قد علم کرده و ایستادید را به خاطر بیاورید.