روانپزشک و برنده جايزه ويژه2008 سازمان جهاني بهداشت گفت: بر اساس تحقيقات انجام شده مادراني که داروهاي مختلف بويژه ضدبارداري را مصرف کرده و به يکباره آن را قطع مي کنند بيش از ساير افراد مستعد تولد فرزندان مبتلا به عقب مانده ذهني (سندرم داون) هستند.

دکتر غلامعلي افروز در گفت و گو با ايرنا درباره نتايج تحقيق خود با عنوان “بررسي ويژگيهاي زيستي، شناختي، رواني و اجتماعي بچه هاي داون” که در نشست سازمان جهاني بهداشت ارايه شد، اظهارداشت: اين تحقيق نشان مي دهد احتمال تولد فرزند مبتلا به عقب مانده ذهني در والديني که RH هر دو منفي است، وجود دارد که البته بررسيها در اين زمينه همچنان وجود دارد .
وي اظهار داشت: همچنين نتايج اين تحقيقات حاکيست که شرايط روانشناختي پدر و مادر در زمينه برقراري ارتباط زناشويي قوي از عوامل بسيار مهم در پيشگيري از تولد اين فرزندان است زيرا سردمزاجي و نارضايتي در برقراري ارتباط زناشويي مي تواند زمينه ساز اختلالات کروموزومي و تولد کودکان مبتلا به عقب مانده ذهني شود.
به گفته افروز، از ديگر نتايج بدست آمده، اين است که با توجه به اينکه در سه ماهه دوم بارداري به دليل آنکه در 16هفتگي روح در جنين دميده مي شود، شنوايي و رشد هوشي او آغاز شده و بيش از سه برابر بزرگسالان نياز به اکسيژن دارد و اگر اين دوره با فصل زمستان تداخل کند (کمبود اکسيژن، انرژي خورشيد، درصد ويتامين e, k کاهش يافته)، ميزان افسردگي مادر، خستگي رواني افزايش مي يابد در صورتي که در تابستان که وفور ويتامين هاست امکان بروز چنين مشکلاتي در جنين و ابتلاي وي به اين بيماري کمتر مي شود.
وي افزود: کودکان عقب مانده ذهني بزرگترين گروه کودکان استثنايي با علايم باليني شامل چشمهاي مورب و گردن کوتاه هستند که مجامع مختلف علمي براي کسب اطلاعات بيشتر و يافته هاي جديد در مورد اين گروه، جوايزي را به دانشمندان اهدا مي کنند.
افروز ادامه داد: کودکان داون که تحت عنوان منگول ناميده مي شوند به جاي 46 کروموزوم داراي 47 کروموزوم هستند اين بيماران در گذشته بيش از 10تا 12سال عمر نمي کردند اما در حال حاضر با افزايش دامنه عمرشان از 50 تا 60 سال، ميزان سقط جنين پيش از تولد آنها نيز کم شده است.