چربی

موقعیکه روغن ها و چربی های اشباع مصرف مینمایید فرمان سیر شدن دیرتر به مغزتان میرسد.از این رو توصیه متخصصان این است که افراد ماهی بیشتر مصرف کنند و به میزان کمی هم گوشت قرمز مصرف نمایند.چربی اشباع شده در گوشت قرمز وجود دارد و این چربی اشباع شده بر روی یک قسمت از مغز انسان تاثیر منفی میگذارد.

چربی اشباع شده قسمتی از مغز که عهده‌دار کنترل گرسنگی و سیری است (هیپوتالاموس) می‌باشد را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

اگر افراد به دنبال کاهش وزن می‌باشند، باید توجه خود را در آنچه می‌خورند معطوف سازند.

تمام ماهی‌ها چه ماهی‌های روغنی و چه ماهی‌های کم چرب‌تر سرشار از پروتئین و چربی‌های اشباع نشده هستند.

100 گرم ماهی بین 18 تا 20 گرم پروتئین به بدن می‌رساند که تقریباً برابر میزان پروتئین همین مقدار گوشت است.

تنها تفاوت این دو گوشت در این است که میزان چربی ماهی کمتر است و هر قدر پروتئین یک ماده غذایی بیشترباشد احساس سیری بیشتری در فرد ایجاد خواهد کرد.

منبع : زندگی آنلاین