شاید قبلا از اطرافیانتان، شنیده باشید که استاتین ها را جزء راه هایی برای درمان سرطان ریه می خوانند. اما واقعا اینگونه است؟ استاتین ها چه تاثیری بر سرطان ریه می توانند داشته باشند؟ برای شناخت بهتر استاتین و عملکرد ان بر این بیماری با دکتر سلام همراه باشید.

طبق نتایج یک تحقیق، داروهای کاهش دهنده کلسترول موسوم به «استاتین» که در کنار شیمی درمانی استفاده می شوند هیچ تاثیری بر وضعیت بیماران مبتلا به سرطان ریه ندارند.

 استاتین ها از طریق کاهش میزان کلسترول در بیماران عمل کرده و معمولا توسط پزشکان برای پیشگیری از حملات قلبی یا سکته تجویز می شوند.

طبق مطالعات قبلی، ادعا می شد استاتین ها در پیشگیری از پیشرفت سرطان یا طولانی تر کردن عمر بیماران مبتلا به سرطان های شایع تر نظیر سرطان ریه نقش دارند.

مایکل سکل، سرپرست تیم تحقیق از کالج امپریال لندن، در این باره می گوید: «معمولا برای بیماران مبتلا به بسیاری از سرطان ها بجز خود درمان سرطان، استاتین هم تجویز می شود، اما مطالعه جدید نشان می دهد این داروها هیچ فایده ای برای بیماران مبتلا به سرطان ریه ندارند.»

وی در ادامه می افزاید: «در عین حال این داروها هیچ ضرری هم برای این بیماران ندارند.»

محققان در این مطالعه، تاثیر استاتینی موسوم به pravastatin را در بیماران مبتلا به سرطان ریه بررسی کردند. بیماران شامل ۸۴۶ نفر از ۹۱ بیمارستان در بریتانیا بودند.

به بیماران به طور تصادفی استاتین یا دارونما در کنار درمان معمول شیمی درمانی شان داده شد و بالغ بر ۲ سال تحت نظر بودند. نتایج نشان داد در وضعیت هیچ یک از افراد هر دو گروه تغییری حاصل نشد.

منبع: مهر نیوز